Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno svita

apatinio triaso skyriaus uolienų kompleksas.

Nẽmuno svità, apatinio triaso skyriaus uolienų kompleksas. Amžius apie 245–250 mln. metų. Storis 100–130 m; sudaryta iš persisluoksniuojančių margaspalvių – molio, aleurito, smiltainio su retomis fosilijų liekanomis – uolienų. Paplitusi Mažojoje Lietuvoje ir už jos ribų – Lenkijos–Lietuvos įdauboje. Nedarniai slūgso ant viršutinio permo ir senųjų paleozojinių sluoksnių, dengiama to paties amžiaus Palangos svitos uolienų. Nemuno svitą 1955 išskyrė A. Vala. Detaliau ją tyrė J. Kisnėrius, kuris 1972 Mažojoje Lietuvoje, Vladimirovo (Toravos) gręžinyje, 878–993,8 m gylyje išskyrė stratotipinį pjūvį. Stratigrafiniu pagrindu Nemuno svita (kartu su Palangos svita) gretinama šiaurės rytų Lenkijoje su indžio aukšto Baltycka formacija, Baltarusijoje – su Koreniovo svita.

Povilas Suveizdis