Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno senvagė

buvusios upės liekana Pagėgių apskrityje.

Nẽmuno sénvagė, buvusios upės liekana Pagėgių apskrityje, 3 km į šiaurės rytus nuo Jūros upės žiočių, 1 km į pietryčius nuo Vėžininkų kaimo, Nemuno dešiniajame krante, prieš Šešupės žiotis Nemuno kairiajame krante. Didžioji senvagė (žiogis) – senųjų upių tėkmės pėdsakas. Praplatėjęs slėnis ryčiau Vilkyškių–Eisulių moreninių kalvų grandinės liko nuo ledynmečio. Vėliau klostantis dabartinėms Nemuno, Šešupės ir Jūros upėms slėnyje aplink Nemuno senvagę liko daug įvairaus dydžio senvagių (Bambė Nemuno kairiajame krante ir kita). Nemuno senvagės ilgis siekė 1,5 km, plotis 130 m. Nuo Vaidbalių kaimo laukų į Nemuno senvagę tekėjo upelis, pro ją tekėjęs į Nemuną. Nemuno senvagę nuo upės XX a. pradžioje skyrė 0,5 km pločio užliejamosios pievos. Plotai aplink Nemuno senvagę šienauti, aukščiau plytėjo Vėžininkų kaimo laukai. Ji įdomi kaip tolimos senovės liekana.

Martynas Purvinas