Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno lūžis

giluminių lūžių zona išilgai Nemuno žemupio.

Nẽmuno lžis, išilgai Nemuno žemupio, daugiau kaip 75 km nusitęsusių giluminių lūžių zona, pereinanti Kuršių marių apylinkėse į kitus subplatuminius lūžius. 1970 Nemuno lūžis nustatytas aeromagnetinėje nuotraukoje. Apytikrė vertikali amplitudė siekia dešimtis metrų. Tektoninė raida truko ilgą laikotarpį (proterozojuje ir fanerozojuje), kartojantis aktyvios plėtros tarpsniams iki šiuolaikinio poledyninio laikmečio.

Povilas Suveizdis