Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno grabenas

su Nemuno žemupiu sutampanti, per tektoninius lūžius nugrimzdusi 50 km ilgio ir apie 10 km pločio tektoninė struktūra.

Nẽmuno grãbenas, su Nemuno žemupiu sutampanti, per tektoninius lūžius nugrimzdusi 50 km ilgio ir apie 10 km pločio tektoninė struktūra. Jos dugno, esančio 2100 m gylyje, kristalinis pamatas neryškiai pasviręs vakarų kryptimi ir pereinantis į dar labiau nugrimzdusį Kuršių marių įdubusį įlinkį. Nemuno grabeną dengia didelio storio (daugiau kaip 2000 m) nuosėdinių uolienų sluoksnis. Ribojamas 2 kyšulių: iš šiaurės – Tauragės, iš pietų – Bolšakovo. Šios struktūros nustatytos 1977 geofiziniais (seisminiais) tyrimais. Aktyvi Nemuno grabeno tektoninė raida vyko vėlyvajame paleozojuje.

Povilas Suveizdis