Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemuno deltos gyvūnija

Nemuno deltos sausumos ir vandens gyvūnai.

Nẽmuno dèltos gyvūnijà. Nemuno deltos pelkėse ir vandens telkiniuose gausu varliagyvių ir roplių. Retesnė česnakė (Pelobates fuscus), raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina), nendrinė rupūžė (Bufo calamita), ežerinė varlė (Rana ridibunda). Aukštapelkėse, kitose drėgnose vietose aptinkamos paprastosios angys ir žalčiai, gyvavedžiai driežai. Miškuose ir pelkėse peri juodasis gandras, juodasis peslys, erelis rėksnys, didysis apuokas ir kiti. Yra mažųjų kirų, juodųjų žuvėdrų bei kitų paukščių didelės kolonijos. Pavasarį migracijos metu čia ilsisi ir maitinasi gulbės giesmininkės, smailiauodegės, pilkosios ir šaukštasnapės antys. Šiltomis žiemomis žiemoja dančiasnapiai, jūriniai ereliai. Nemuno deltoje aptikta 40 žinduolių rūšių: briedžių, stirnų, šernų, rudųjų lapių, vilkų, bebrų, mangutų, ūdrų ir kitų smulkesnių žinduolių. Sutinkamos 9 šikšnosparnių rūšys.

L: Baer W. Aus der Vogelwelt des Memeldeltas // Ornithologie. Nr. 28. 1903, S. 359–370; Nemuno deltos regioninio parko kompleksinių tyrimų ataskaita. 1996; Smaliukas K. Šilutės rajono nesaugomų teritorijų bioįvairovės tyrimų ataskaita. 1998.

Romas Mečionis