Mažosios Lietuvos
enciklopedija

navigacijos mokykla

Klaipėdos navigacijos mokykla.

navigãcijos mokyklà. Padidėjus kvalifikuotų laivų šturmanų ir kapitonų poreikiui 1829 I 15 navigacijos mokykla atidaryta Klaipėdoje. Pirmasis mokytojas – kapitonas D. Kuhnas. Mokyklą išlaikė iš uosto rinkliavomis surinktų pinigų. Jos biudžetą ir veiklą kontroliavo kuratorija, sudaryta iš uosto pareigūnų ir pirklių atstovų. 1832 mokėsi 25 mokiniai, 1840 – 69. Iš pradžių navigacijos mokykla veikė locų komandoro name valdiškoje Vitėje, vėliau – Palangos gatvėje, nuo 1838 – Turgaus gatvėje. 1857 mokyklai pastatytas modernus 2 aukštų pastatas prie Valgumo Bomelsvitėje su erdviomis klasėmis ir mokytojų butais. Mokykloje veikė parengiamoji, šturmanų ir kapitonų klasės, orientuotos rengti kadrus buriniam laivynui. Atsiradus gariniam laivynui, mokinių labai sumažėjo ir mokykla 1898 uždaryta. Parengiamoji klasė, mokytojai ir dalis įrangos perkelta į Piliavą, kita dalis palikta čia numatytoms steigti Žvejybos ir Garlaivių mašinistų mokykloms.

Romaldas Adomavičius