Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nausėdai, 11

kaimas Pakalnės apskrityje, Kaukėnų parapijoje, Akmeniškių valsčiuje.

Nausdai, 11 (vok. Nauseeden, Nausseden, 1938 Kleindünen, rus. Privalovka), kaimas Pakalnės apskrityje, Kaukėnų parapijoje, Akmeniškių valsčiuje, 10 km į pietryčius nuo Rusnės miestelio, Rusnės upės kairiajame krante. XVIII a. pabaigoje tarp Akmeniškių ir Rusnės upės kairiojo kranto buvo 3 Nausėdų kaimai (vok. Nausseden, Paulnausseden, Matznausseden). XIX a. pradžioje kulmiškių kaime gyveno 55 gyventojai 9 sodybose. 1871 gyveno 212 žmonių, buvo 40 namų ūkių. 1905 valdė 551,5 ha žemės, gyveno 150 žmonių, buvo 26 gyvenamieji namai. Tada keliolika kaimo sodybų ir dvarelis glaudėsi už apsauginio pylimo, saugojusio ir dirbamųjų žemių plotus (pakrante už pylimo driekėsi griovių tinklu sausintų pievų 1–2 km pločio ruožas). 3 maži viensėdžiai – žvejų sodybėlės stovėjo pačioje pakrantėje. SSRS valdymo metais Nausėdai suniokoti – 1994 buvo 5 sodybų liekanos už apsauginio pylimo.

Martynas Purvinas