Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujokat

Naujokaičiai, lietuvininkų giminė.

Naujokat, Naujokaičia, lietuvininkų giminė. Augustas Naujokatas (1890 VIII 30 Mekuose, Stalupėnų aps.–1947 XII 24), geležinkelio darbuotojas, vedė Henriettę Pohlke (1894 III 2 Tarpupėnuose–1981 VII 25 Burge, Vokietija) ir gyveno Stalupėnuose. Jos šeima gyveno Sodariuose. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje jų šeimos turėjo bėgti iš tėviškės; buvo trumpam grįžę į Stalupėnus, vėliau nuvyko į Vokietiją ir apsistojo Steinfelde. 1915 IV 26 ten gimė jų dukra Hildegard. Kai šeima sužinojo, jog Rytprūsiai išlaisvinti nuo rusų okupacijos, norėjo grįžti į tėviškę, tačiau kelionė su kūdikiu būtų buvusi per sunki. A. Naujokatas tuomet tarnavo kariuomenėje. Šeima persikėlė į Gerwischą, kur 1918 X 22 gimė jų sūnus Fritzas. A. Naujokatas dirbo geležinkelio tarnyboje. Dukra H. Naujokat ištekėjo ir apsigyveno Burge. Dėl darbo Naujokatai 1937 persikėlė į Berlyną, kur jie patyrė Antrojo pasaulinio karo įvykius. F. Naujokatas (vedęs, turėjo sūnų) 1941 žuvo Rusijoje karo mūšyje. 1947 mirė A. Naujokatas. 1954 našlė Henriette Naujokat iš Rytų Berlyno persikėlė į Hannoverį, vėliau kitur. Buvusi priversta bėgti iš Rytprūsių, dažnai turėjusi kilnotis po įvairius Vokietijos miestus, ji visą gyvenimą jautėsi tremtine.

L: Ebenroder (Stallupönen) Heimatbrief. F. 38, 2000.