Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujininkai, 3

Užtamsiai, kaimas Pagėgių apskrityje, Viešvilės parapijoje, Žukų valsčiuje.

Naujiniñkai, 3, Ùžtamsiai (vok. Naujenincken, Usztamsen, Naujeningken), kaimas Pagėgių apskrityje, Viešvilės parapijoje, Žukų valsčiuje, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Žukų. XVIII a. buvo Užtamsių kaimas sausesnėje pakilumoje, girios laukymėje, šiauriau Giluvės upelio. XIX a. pradžioje žemdirbių kaime gyveno 19 žmonių, buvo 4 ugniakurai. 1885 gyveno 28 žmonės, buvo 4 gyvenamieji pastatai; valdyta 117 ha žemės. 1905 gyveno 30 žmonių, buvo 4 gyvenamieji pastatai, valdyta 116,6 ha žemės. Sodybų grupelę supo laukai ir drėgnos pievos. 1925 gyveno 32 gyventojai. Sovietinės okupacijos metais suniokoti. 1991 dar buvo Naujininkų sodybų liekanų.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Naujininkų (3; Užtamsių), Pagėgių apskritis, senosios girininkijos priebutis, 1991