Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujiena, 4

Naujienas, kaimas Pilkalnio apskrityje, Viliūnų parapijoje.

Naujienà, 4, Naujenas (vok. Albrecht-Naujehnen, Albrechtnaujehnen, 1938 Albrechtswalde), kaimas Pilkalnio apskrityje, Viliūnų parapijoje, 5 km į rytus nuo Šilėnų, 3 km į pietus nuo Šešupės, Mažosios Lietuvos šiaurrytiniame pakraštyje. XIX a. pradžioje šatulinių kulmiškių kaime gyveno 24 žmonės, buvo 4 ugniakurai. 1871 gyveno 35 gyventojai ir buvo 6 gyvenamieji pastatai. 1905 gyveno 36 žmonės, buvo 7 gyvenamieji namai; valdyta 111,7 ha žemės. Tarpukariu buvo nedidelis kelių sodybų kaimas. XX a. pradžioje kaimo žemių vakariniu pakraščiu nutiestas siaurasis geležinkelis Pilkalnis–Doristhal dvaras. SSRS valdymo metais geležinkelis nuardytas, kaimas sunaikintas – 1994 nieko nebebuvo.

Martynas Purvinas