Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujadvario (4) kapinynas

ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas, 2,5 km į vakarus nuo Kasikėnų.

Naujãdvario (4) kapinýnas, 2,5 km į vakarus nuo Kasikėnų surastas ir išžvalgytas 2001 (vadovas L.Tamulynas), tirtas 2002 (vadovas R. Šiaulinskas). Mirusieji laidoti sudeginti urnose ar be jų, be įkapių. Surasti keli sveiki ir apardyti kapai. Šalia kapų duobių ar virš jų aptikta akmenų konstrukcijų – grindinėlių. Kapai datuojami ankstyvuoju geležies amžiumi (550 pr. Kr.).

L: Tamulynas L. Naudvario kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 m. V., 2002, p. 132–133.

Linas Tamulynas

Rytis Šiaulinskas