Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nastazija Kairiūkštytė

lietuvių istorikė, pedagogė.

Kairiūkštýtė Nastazija 1935 VI 30Samaniškėse (Marijampolės aps.), istorikė, pedagogė. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo geografijos ir istorijos mokytojos specialybę. 1974–1998 Istorijos instituto mokslinė darbuotoja. 1988 apgynė disertaciją Klaipėdos miesto pramonė ir darbininkai 1945–1960 m. (1987 paskelbta atskiru leidiniu). Parašė straipsnių apie Klaipėdos krašto gyventojų sudėties pokyčius sovietmečiu.

Iliustracija: Nastazija Kairiūkštytė, 1998

Iliustracija: Nastazijos Kairiūkštytės knygos „Klaipėdos pramonė ir darbininkai 1945–1960 metais“, viršelis, 1987