Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naikupė

upelis Šilutės apskrityje, Nemuno deltoje, Rusnės saloje.

Náikupė (vok. Neikopp, Neucupe), upelis Šilutės apskrityje, Nemuno deltoje, Rusnės saloje, tarp Pakalnės ir jos atšakos – Vorusnės. Ilgis 4,2 km, baseino plotas 4,8 km2. Prasideda apie 1,5 km į vakarus nuo Rusnės. Teka į šiaurės vakarus, arčiau žiočių – į vakarus, per Pakalnės kaimą. Įteka į Kuršių marias. Aukštupys reguliuotas. Vagos plotis 6–30 m, gylis 1,5 m, nuolydis 2 cm/km. Baseinas apjuostas apie 1 m aukščio pylimu, priklauso Pakalnės vasaros polderiui, gausiai išvagotas melioracijos griovių. Naikupės žiotyse yra vandens siurblinė, pumpuojanti vandenį iš polderio į Kuršių marias. Minėta žemėlapiuose 1576 Neucuppe. Upėvardis sietinas su naik- šaknies žodžiais: liet. Naik-a-raistis, latvių Naiki ir latvių naiks – smarkus, greitas, vikrus.

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis

LE