Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naglių ragas

kūgio formos akumuliacinis smėlio iškyšulys Kuršių nerijos rytiniame krante.

Nãglių rãgas (vok. Neegelnscher Haken), kūgio formos akumuliacinis smėlio iškyšulys Kuršių nerijos rytiniame krante, 5 km į pietus nuo Juodkrantės. Ilgis 300 m, didžiausias plotis apie 1 km. Kopų gūbriui slenkant Kuršių marių link, smėlis užpylė abipus rago esančias įlankas. XX a. pradžioje didžiąją Naglių rago dalį užėmė pustomas kopagūbris, išsirietęs marių link. Naglių ragas per pastaruosius 100 metų sutrumpėjo maždaug 200 m. Į šiaurę nuo Naglių rago iki Avių kalno ir į pietus iki Naglių įlankos tęsiasi kaubrėtųjų pustomų kopų gūbrys, kuris paskelbtas Naglių rezervatu, o Naglių ragas – gamtos paminklu. Į šiaurę nuo Naglių rago iki 1675 buvo įsikūręs Senųjų Naglių kaimas (Senoji Agila), kurį vėliau užpustė smėlis. Po 1675 kaimas persikėlė į Naglių rago pietinę pakrantę, o vėliau kėlėsi vis piečiau – į Lybio, po to į Naglių įlanką. Vaizdingasis Naglių ragas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje fiksuotas daugelio fotografų bei dailininkų.

Zigmas Janukonis

Martynas Purvinas