Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nagio surinkimas

surinkimininkų grupė Kusų parapijoje, veikusi XIX amžiuje.

Nãgio surinkmas, surinkimininkų grupė Kusų parapijoje (Pilkalnio aps.), veikusi XIX amžiuje. Vadovas – buvęs jurkūniškis Nagys. Jis pripažino tik Bibliją, atmetė krikštą, santuoką, maldas, religines knygas ir mokslą apie Šventosios Dvasios darbą. Manė, kad šventą dieną reikia švęsti tik širdyje, bet dirbti įprastus darbus. Atmetė giedojimus: net laidotuvės vykdavo be giesmių. Apie pasaulietines dainas, tradicijas ar šokius negalėjo būti nė kalbos. Dar XIX a. pabaigoje viena moteriškė Tutliuose laikėsi Nagio surinkimo reikalavimų, todėl jos kūdikiai pakrikštyti tik po motinos mirties.

L: Gaigalaitis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905, p. 56.

Algirdas Žemaitaitis