Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nadruvėlė“

Gumbinės vaikų folklorinis ansamblis, įkurtas 1999.

„Nadruvlė“, Gumbinės vaikų folklorinis ansamblis, įkurtas 1999. Nadruvėlę sudaro apie 20 vaikų (9–13 metų). Ansamblio nariai turi tautinius rūbus, groja lietuvių liaudies instrumentais (skudučiais, lamzdeliais, kanklėmis), dainuoja lietuviškas dainas ir šoka folklorinius šokius. Nadruvėlė dalyvauja Karaliaučiaus krašto bei Lietuvos įvairiuose renginiuose: 2000 vaikų ir jaunimo folkloriniame festivalyje Šakiuose bei folkloro šventėje Atataria lamzdžiai Kaune, 2000–2001 konkurse Dainų dainelė Tilžėje, 2001 Mažosios Lietuvos kultūros šventėje Klaipėdoje, 2001 Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos dienose Vilniuje, 2000 Karaliaučiaus krašto VII lietuvių kultūros šventėje Tilžėje, 2001 – VIII lietuvių kultūros šventėje Gumbinėje, 2002 – lietuvių kultūros šventėje Karaliaučiuje, 2002 – I regioniniame vaikų festivalyje Skambėk, skambėk lietuviška dainele Karaliaučiuje, 2002 tarptautiniame vaikų folkloro festivalyje Aš pasiejau veina popa Telšiuose. Nadruvėlę remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Vyriausybės bei Mažosios Lietuvos lietuvių bendruomenė Čikagoje. Vadovai: Algirdas Karmilavičius (1999–2001), Irena Tiriuba (Barilaitė) (nuo 2001).

Algirdas Karmilavičius

Iliustracija: Gumbinės vaikų folkloro ansamblio „Nadruvėlė“, vadovaujamo mokytojo Algirdo Karmilavičiaus, koncertas Lietuvių literatūros svetainėje, 2000