Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nadas Rastenis

XX a. teisininkas, poetas, vertėjas.

Rastẽnis Nadas 1891 I 17Stagalėnuose (Švenčionių aps.) 1980 V 10Baltimorėje (JAV), teisininkas, poetas, vertėjas. 1911 emigravo į JAV. 1924 baigęs teisės mokslus Bostono universitete dirbo advokatu Baltimorėje, Klivlende. Aktyvus visuomenės veikėjas, vaidino M. Petrausko operetėse. Pirmą eilėraštį lietuvių kalba išspausdino 1917 Keleivyje. Daug vertė. 1938 į anglų kalbą išvertė Kristijono Donelaičio poemą Metai. Šiam vertimui nupiešė iliustracijas, papuošė knygą T. Kulakausko sukurtu K. Donelaičio portretu. 1967 Metus su dailininko V. K. Jonyno iliustracijomis išleido Lithuanian days publisher [Lietuvių dienų leidykla] Los Andžele (JAV). 1969 apdovanotas Edgaro Allano Poe žymeniu; t. p. suteiktas Merilendo valstijos poeto laureato vardas.

Justinas Sajauskas

Iliustracija: Nado Rastenio autoportretas, 1972 / Iš Justino Sajausko rinkinio

Iliustracija: Nado Rastenio autografas, 1972 / Iš Justino Sajausko rinkinio