Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Zablockas

XX a. lietuvių visuomenės veikėjas.

Zablòckas Mykolas 1912 XI 16Smaliečiuose (Biržų aps.) 2000 IX 30Čikagoje, visuomenės veikėjas. Karinę prievolę atliko Lietuvos 6 pėstininkų pulke Klaipėdoje. Baigęs karinę tarnybą liko Klaipėdoje, vedė žvejo dukterį K. Losmanaitę, dirbo transporto įmonėje, vėliau Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos skyriuje. 1939 redagavo ir leido Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų savaitraštį Tiesos žodis. Vokietijai užėmus kraštą persikėlė į Kretingą, įsidarbino komendantūroje. 1940 SSRS okupavus Lietuvą areštuotas, tačiau dėl žmonos vokiškos kilmės jam leista grįžti į Klaipėdą. Iš čia išvyko į Vokietiją, 1948 į JAV. Baigęs braižytojų kursus dirbo inžinierių biure. Vėliau įkūrė savo prekybos įmonę ir dirbo joje iki pensijos. 1989–2000 redagavo Čikagoje du kartus per metus leidžiamą evangelikų reformatų žurnalą Mūsų sparnai. Čikagoje išleido eilėraščių rinkinuką „Už tėviškės durų“ (1991).