Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Jagutis

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Jagùtis Mykolas 1917Purmaliuose (Klaipėdos aps.) 1998 IX 6Floridoje (JAV), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Buvo jūrų sporto mėgėjas. 1938 VI 8 dalyvavo tarptautinėje regatoje Klaipėdoje. Dirbo Lietuvos banke Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje. Po Antrojo pasaulinio karo iš Vokietijos išvyko į Sydneyʼų (Australiją). Po 5 metų persikėlė į Čikagą (JAV), kur gyveno 25 metus. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Armand Beach Floridoje, kur ir mirė. Buvo nuolatinis Mažosios Lietuvos reikalų rėmėjas, Mažosios Lietuvos fondo steigėjas-mecenatas. Didesnę dalį palikimo skyrė Lietuvių fondui ir Klaipėdos universitetui.

Vilius Pėteraitis