Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mūsų gyvastis“

mėnesinis laikraštis, leistas 1914 Šilutėje.

„Msų gývastis“, mėnesinis laikraštis, leistas 1914 Šilutėje, spausdintas Tilžėje. Rašė daugiausia sveikatos klausimais. Leido ir redagavo Jurgis Šeklys (G. Scheckliess). Išėjo keletas numerių.

Vytas Urbonas