Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mūsų dienos“

protestantiškos minties, mažo formato knygos pavidalo laikraštis, ėjęs 1951 Rodney (Kanada).

„Msų diẽnos“, protestantiškos minties, mažo formato knygos pavidalo laikraštis, ėjęs 1951 I 12–III 9 Rodney (Kanada). Redaktorius ir leidėjas Pranas Enskaitis. Išėjo 5 numeriai. Spausdino Rūta.

Algirdas Žemaitaitis