Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Musėnai

kaimas Semboje, Fischhauseno apskrityje, Medenavos parapijoje ir valsčiuje

Musnai (vok. Mossehnen), kaimas Semboje, Fischhauseno apskrityje, Medenavos parapijoje ir valsčiuje, Kragavos seniūnijoje, 12 km į šiaurės rytus nuo Fischhauseno, 3 km į vakarus nuo Medenavos, Bludavos upės kairiajame krante. Sena prūsų – sembų gyvenvietė (likęs piliakalnis Kappingsberg). 1326 minėti Mussneyn, 1352 Museyne, Mossayn, Mosseyn. XIX a. pradžioje karališkajame dvare gyveno 44 gyventojai 5 sodybose. XIX a. viduryje gyveno 55 gyventojai 6 sodybose. XX a. pradžioje prie kelio Medenava–Kragava buvo didelė ir kelios mažos sodybos piliakalnio papėdėje. 1939 Kragavos seniūnija turėjo 245 gyventojus, apėmė 876 ha plotą. Sovietmečiu viskas sunaikinta – 1994 nieko nebebuvo. Vietovardis sietinas su prūsų pavarde Musicko.

Vilius Pėteraitis, Martynas Purvinas