Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Muldžių parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai, jų kilmė.

Muldži parãpijos gyvénvietės. Lietuvininkų gausą parapijos kūrimosi metais liudija lietuviški gyvenviečių vardai (skliausteliuose vietovardžio kilmė): Astraviškiai (: pavardė Astravas + -iškiai), Astraviškėliai (: Astraviškiai + -ėliai), Bakeliai (: pavardė Bakẽlis), Beržgaliai >Beržlaukiai (: béržas + galas ar laũkas), Beržynai (: beržýnas), Budviškiai < Budviliškiai (: pavardė Budvilas), Būdlaukiai (: būda + laũkas), Ežergiris (: ežeras + girià), Ginynai (: pavardė Ginỹs), Gomiškiai (: pavardė Gõmas, Gomỹs), Guoja (: upėvardis Guoja), Ilmenai (: upėvardis Ilmenà), Juodeglynai (: júodeglė), Kampučiai (: kamputis), Kaukai (: pavardė Kaũkas ar kaũkas), Lepučiai (: pavardė Leputis), Petereliai (: pavardė Peterelis), Pėteriškiai (: pavardė Pėteriškis), Šalis (: pavardė Šalys), Stagučiai (: prūsų asmenvardis Stagutte). Visi šie vietovardžiai prūsų-lietuvių kilmės, iš 20 yra: 11 asmenvardinės, 2 vandenvardinės, 1 vietovardis ir 6 bendrinių žodžių kilmės. Kad parapijos gyvenviečių pavadinimai lietuviški patvirtino ir naciai, 1938 pakeitę 14 iš jų (70%) vokiškais, su kraštu nesusijusiais vardais, kaip Dallwitz (Stagučiai), Oberndorf (Budviškiai), Oberschwalben (Lepučiai), Wiedenau (Juodeglynai) ir kiti.

Vilius Pėteraitis