Mažosios Lietuvos
enciklopedija

motriškos

taip Klaipėdos apskrityje vadintos moterys.

motriškos, taip Klaipėdos apskrityje vadintos moterys. Kaip visur būta abipusių pasišaipymų tarp vyrų ir moterų. Anot vyrų, moterys reikalavo, kad vyrai valdytų, bet pačios jų nenorėjo klausyti. Tačiau kasdieniame darbe lyčių nelygybės nebuvo – moterys ir vyrai buvo vienodi darbuose ir varguose (tiek pats, tiek pati).

Martin Tydecks