Mažosios Lietuvos
enciklopedija

molinė statyba

pastatų iš molio statyba Klaipėdos krašte.

molnė statýba. Kadangi molinės sienos būdavo labai šiltos (gerai saugodavo šilumą), Klaipėdos apskrityje XX a. pradžioje iš molio budavojo (statė) staldius (tvartus) ir kelderius su 1 metro storio sienomis. Šlapią molį, apkrautą šiaudais ar šilais (viržiais iš miško) trypdami minkė arkliai. Su spatu (kastuvu) vyrai iš tokio minkyto molio išpjaudavo keturkampius gabalus ir mūrijo pirmąjį kartą (dėjo apatinę sienos eilę). Kai ji buvo perdžiūvusi (ir sutvirtėjusi), tai budavojo II kartą (eilę) ir t. t. Tačiau molinėse sienose mielai gyveno pelės. Ir iš rąstų budavotas (statytas) sienas iškimšo su moliu (užtaisydavo plyšius, tinkuodavo).

Martin Tydecks