Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mociškių pelkių geležies rūda

geležies rūdos telkinys prie Mociškių.

Mõciškių pélkių geležiẽs rūdà. Jos telkinys yra 1 km į rytus nuo Mociškių siaurojo geležinkelio stoties. Pagal M. Kareckį (1928) velėninė geležies rūda slūgso betarpiškai po augaliniu sluoksniu 15 ha plote 0,15 m storio ištisu sluoksniu. Arčiau Mociškių kaimo ūkininko Budrio žemėje aptikti 0,30–0,35 m storio jos lizdai. Šios rūdos cheminė sudėtis %: Fe2O3 – 42,6, Al2O3 – 7,7, SiO2 – 21,5, CaO – 1,7, MgO – 3,9, H2O – 20,1 (Linstow, 1928). Iki Antrojo pasaulinio karo ši rūda vietinių gyventojų kasta ir gabenta į Tilžę, kur perdirbinėta į geležį.

L: Кривцов А. И. Геология и полезные ископаемые Литовской ССР. Москва. 1949. С. 64.

Vitalis Sakalauskas