Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mociškių miškas

miškas tarp Mociškių ir Naujienos kaimų.

Mõciškių mškas, XX a. pradžioje driekėsi Jūros upės kairiaja pakrante nuo Žagmantų iki Nausėdų kaimų. Tada priklausė valstybiniam Jūravos miškui (vok. Staatsforst Jura). Mociškių mišką tvarkė Nausėdų girininkija prie Mikytų–Smalininkų plento. Vakarinėje pusėje mišką supo Mociškių, o rytinėje – Naujienos kaimų žemės. Sovietmečiu sunaikinus daugelį aplinkinių sodybų, apleidus dirbtas žemes ir pievas, Mociškių miškas išsiplėtė.

Martynas Purvinas