Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mižeikiai

kaimas, dvaras ir seniūnija Klaipėdos apskrityje ir parapijoje, Budelkiemio valsčiuje.

Mižeikiai (vok. Mißeiken, Miszeiken), kaimas, dvaras ir seniūnija Klaipėdos apskrityje ir parapijoje, Budelkiemio valsčiuje, 9 km į pietryčius nuo Klaipėdos, 5 km į šiaurės rytus nuo Budelkiemio, Smeltalės upės pakrantėse. Mižeikių senovę liudija ankstyvojo geležies amžiaus pilkapiai. Kaimas kūrėsi prie senojo vieškelio Klaipėda–Dovilai. XVIII a. Smeltalės dešiniajame krante buvo Mižeikių sodyba, o kairiajame – karčema. 1755 įkurtas kilmingasis dvaras. XIX a. viduryje kulmiškajame dvare Miszeicken buvo 120 gyventojų 14 sodybų. Kalbėta lietuviškai ir vokiškai. Tarp gyventojų buvo 30 katalikų. Senąjį vieškelį pakeitė tiesesnis plentas, ties Mižeikiais per upelį pastatytas tiltas. XX a. pradžioje dvaras (su Šilupių palivarku) valdė 580 ha žemės (iš jų 362 ha daržų ir arimų, 125 ha miškų), laikė 41 arklį, 124 galvijus (iš jų 40 melžiamų karvių), 40 avių, 54 kiaules. 1905 buvo 129 gyventojai. 1906 pro Mižeikius nutiestas siaurasis geležinkelis Klaipėda–Dovilai su Mižeikių stotele. XX a. pradžioje paupyje, šiauriau plento buvo dvaro sodyba su įvairaus dydžio statiniais. Kairiajame upės krante veikė kalvė. Geležinkelis ėjo Smeltalės slėniu, ties Mižeikiais kirsdamas plentą. 1,5 km į pietus buvo Šilupių palivarko sodyba upės kairiajame krante. Mižeikių žemėse dar buvo keli nedideli vienkiemiai. 0,5 km į vakarus nuo dvaro sodybos, paplentėje buvo Mižeikių kalnas (36,8 m aukščio), kur augo tūkstantmetis ąžuolas. Greta buvo didelis akmuo (3×4×2 m) su kalimo žymėmis. Šiauriau dvaro sodybos buvo didelis pušynas. Mižeikių seniūnijoje (su Jakais, Lūžiais ir Šilupiais) 1941 buvo 293 gyventojai. Sovietmečiu vietovė labai pakeista.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas