Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mišiai

dvaras Semboje, 13 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, prie plento Karaliaučius–Kirsnėnai–Krantas.

Mišiai (vok. Mischen, rus. Svobodnoje), dvaras Semboje, 13 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, prie plento Karaliaučius–Kirsnėnai–Krantas. 1871 Didžiuosiuose Mišiuose buvo 142 gyventojai ir 8 sodybos, o Mažuosiuose Mišiuose – 37 ir 1. XX a. pradžioje Didžiųjų Mišių dvaras su Mažųjų Mišių palivarku ir Perkuikiais valdė 748 ha žemės (iš jų 361 ha arimų, 133 ha ganyklų, 100 ha miško). Užsiimta olandiškos veislės galvijų veislininkyste. Paplentėje buvo vidutinio dvaro sodyba, mokykla ir kelios tarnautojų sodybos. Sovietmečiu Didžiųjų Mišių dvaras suniokotas, Mažieji Mišiai visai sunaikinti.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Išlikę Didžiųjų Mišių dvaro rūmai, 2001