Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mirusiųjų šventė

šventė, skirta šeimos ir giminės bei visų mirusiųjų pagerbimui.

Mrusiųjų šveñtė, skirta šeimos ir giminės bei visų mirusiųjų pagerbimui. Mažojoje Lietuvoje dažniausiai buvo pažymima priešpaskutinį lapkričio mėnesio sekmadienį. Buvo laikomos Mirusiųjų šventei skirtos pamaldos, lankomos kapinės. Mirusieji gerbti ir kapinių švenčių metu.

L: Prisimename mūsų mirusiuosius // Lietuvos Pajūris. 1987, Nr. 70.

Iliustracija: Atsklanda „Mūsų mirusieji“ / Iš „Lietuvos pajūris“, 1987, Nr. 66