Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mirusiųjų kalnas, 1

padavimais apipinta kalva, esanti netoli Bladijos, Rejotų palivarke.

Mrusiųjų kálnas, 1 (vok. Totenberg), padavimas. Netoli Bladijos, Rejotų palivarke esanti kalvos forma primena kapą. Ten senovėje laidoti mirusieji. Pasakota, kad šie neradę ramybės ir vidurnaktį vaidendavosi. Netoli kalvos būta siauro išminto tako iki gretimo lauko, nors žmonės juo nevaikščiodavo. Pasak žmonių, tai mirusiųjų žingsniai. Mirusiesiems nevalia buvo trukdyti, nes sutrukdžiusiam nesiseksią gyvenime. Žmonės tuo tikėjo ir naktimis vengė Mirusiųjų kalno ir jo apylinkių.

L: Sagen und Schwänke aus Natangen, 1992. S. 39, 41.