Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Minkštoka

sekluma Kuršių marių rytinėje dalyje.

Minkštoka, sekluma Kuršių marių rytinėje dalyje, Skirvytės–Atmatos žiočių ruožo viduryje, apie 4 km į šiaurę nuo Skirvytės žiočių. Vietovardis sietinas su marių dugno savybėmis.