Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mindaugas Sabutis

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas.

Sabùtis Mindaugas 1975 VIII 26 Tauragėje, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas (nuo 2004 IV 24). 1997 Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete baigė teologiją, 1999 Ajovos (JAV) Vartburgo teologijos seminarijoje – jaunimo ir šeimų dvasinės tarnystės studijų programą, 2001 – religijos studijas Vilniaus universiteto Religijų studijų ir tyrimo centre; religijos mokslų magistras. 2005–2008 Kauno universiteto doktorantas. Mokslinių interesų sritis – lietuvių ir vokiečių santykiai Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje XX a. 1996 (dar nebaigęs studijų) Jurbarke įvestas į diakonus, tais pačiais metais įšventintas kunigu diakonu, 1998 VII 4 Skirsnemunėje – kunigu. Gyvendamas Jurbarke aptarnavo ir Skirsnemunės, Smalininkų, Vilkyšių parapijų tikinčiuosius. 1998 XII 5 išrinktas Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos klebonu. 1997–2001 Kauno universiteto Teologijos katedroje dėstė Senojo Testamento įvadą, nuo 2005 dėsto sielovadą ir homiletiką. Nuo 2001 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios atstovas Biblijos draugijos Direktorių taryboje (2005 ir 2007 viceprezidentas, 2016 išrinktas prezidentu), 2004–2006 Pasaulio liuteronų sąjungos Rytų ir Centrinės Europos Bratislavos biuro koordinatorius bei Laikinosios Pasaulio liuteronų sąjungos Santuokos ir lytiškumo klausimų komisijos narys. Rūpinosi, kad susijungtų Lietuvos ir išeivijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios; jų susijungimą 2008 VII 19 Tauragėje patvirtino bendras Sinodas. Nuo 2011 Savarankiškosios Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Baltarusijos Respublikoje dvasinis vadovas. M. Sabutis yra ekumeninio judėjimo šalininkas. 1999 vedė Vilmą Einikytę (g. 1977 Tauragėje; teologijos bakalaurė, religijos mokslų magistrė, dirba Lietuvos Biblijos draugijoje).

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Vyskupas Mindaugas Sabutis, 2004 / Iš MLEA

Iliustracija: Vyskupo Mindaugo Sabučio herbas Quareite primum regnum Dei! (Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės!) / Iš MLEA

Iliustracija: Lietuvininkų XIX susiėjimas Priekulėje; antras iš dešinės sėdi vyskupas Mindaugas Sabutis, 2007

Iliustracija: LR prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui Mindaugui Sabučiui, 2008 / Iš MLEA

Iliustracija: Vyskupas Mindaugas Sabutis suteikia Krikštą / Iš MLEA

Iliustracija: Vyskupas Mindaugas Sabutis su žmona Vilma (pirma) ir tėvais, 2008 / Iš MLEA

Iliustracija: Vyskupas Mindaugas Sabutis su kunigais ir parapijiečiais prie Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios Tauragėje, 2008 / Iš MLEA

Iliustracija: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis su kunigais, 2004 / Iš MLEA