Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Milzių archeologiniai radiniai

vėlyvojo žalvario amžiaus žalvarinė apyrankė ir kiti archeologiniai radiniai.

Milzių archeologiniai radiniai. „Prussia-Museum“ muziejuje saugota vėlyvojo žalvario amžiaus žalvarinė apyrankė iš Milzių. XIX a. pabaigoje surasti archeologiniai radiniai (keramika, geležinis ietigalis ir kalavijas), kilę iš X–XIII a. Milzių kapinyno su degintiniais kapais. Jie pateko į Provinzial ir Prussia muziejus.

L: Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 39. 1898, 51; Katalog des Prussia-Museums. Teil II. Kat. nr. 185. Königsberg, 1893, S. 36; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau–Berlin, 1908, S. 101.

Rasa Banytė-Rowell