Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Milziai

dvaras, kaimas ir seniūnija Semboje, Labotos parapijoje ir valsčiuje.

Milziai (vok. Mülsen, Müllsen, rus. Cholmy), dvaras, kaimas ir seniūnija Semboje, Labotos parapijoje ir valsčiuje, 26 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus miesto centro, 3 km į šiaurės vakarus nuo Labotos, 5 km į pietus nuo Kranto. 1328 minėti Milsen, 1352 Milzin. XIX a. pradžioje karališkajame kaime buvo 192 gyventojai. 22 sodybose. XIX a. viduryje buvo 281 gyventojas 25 sodybose. XX a. pradžioje buvo vidutinio dvaro sodyba, veikė žirgynas, pradinė mokykla. 1939 buvo 359 gyventojai, pietrytiniame pakraštyje statytos darbininkų sodybos. Sovietmečiu dvaro sodyba suniokota, daugelis senų pastatų nugriauti. Vietovardis sietinas su prūsišku asmenvardžiu Milcze, plg. liet. Milčius.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Rytprūsiams XVIII–XIX a. būdingas gyvenamasis namas Milziuose, 2002

Iliustracija: Milzių dvaro kumetynas, 2002