Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikužaičių Jono ir Makso krautuvė

kolonijinių prekių, audinių ir maisto krautuvė

Mikužáičių Jono ir Makso krautuvė. Nuo 1918 Jonui Mikužaičiui, nuo 1922 Maksui Mikužaičiui Kintuose priklausė kolonijinių prekių, audinių ir maisto krautuvė, kanceliarinių prekių skyrius. Ji pardavinėjo O. von Mauderodės Tilžėje leidžiamas Lietuviškas kalendras ir Ryto bendrovės Klaipėdoje leidžiamas Prūsų Lietuvos kalendras.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992, p. 94.