Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Plonaitis

Michael Ploneit, XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Plonaitis Mikelis (Michael Ploneit) 1889 VIII 1Klaipėdoje 1931 VI 22Collinsville (JAV), evangelikų liuteronų kunigas. Mikelio Plonaičio ir Barboros Powell sūnus. Mokėsi kunigų seminarijoje Kroppe (Vokietija), kur būsimieji kunigai per 6 metus baigdavo teologijos mokslus (be aukštojo teologinio mokslo jie galėdavo kunigauti tik JAV ir Kanadoje). 1907 Plonaitis atvyko į JAV. 1910 baigė Wauwatosa teologinį seminariją. 3 metus kunigavo Alma City. 1913 pakviestas į lietuvių evangelikų liuteronų parapiją Collinsvillėje, kur kunigavo 7 metus. Parengė bažnytinius nuostatus arba konstituciją Bažnytzos Dowadai (patvirtinti 1914). 1921 išvyko į Vokietiją. 9 mėnesius kunigavo vokiečių parapijoje Karaliaučiuje. 1922 sugrįžo į JAV. 1926–1929 dirbo pasiuntinybės (misijų) darbą. 1929–1931 kunigavo lietuvių evangelikų liuteronų Jeruzalės parapijoje Collinsvillėje. Palaidotas Collinsvilės evangelikų liuteronų kapinėse.

MLFA

Algirdas Žemaitaitis