Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Petroška

XIX a. pabaigos ūkininkas, lietuvybės Prūsijoje puoselėtojas, knygius.

Petroškà Mikelis, XIX a. pabaigos ūkininkas iš Mažųjų Brentšneiderių, lietuvybės Prūsijoje puoselėtojas, knygius. 1876 VIII 28 uždraudus lietuvių kalbą mokyklose ir viešuose susirinkimuose jis kreipėsi į Prūsijos karalių Wilhelmą I ir prašė šį draudimą panaikinti.

Algirdas Antanas Gliožaitis