Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Pėteraitis

XIX a. pabaigos ūkininkas, knygius, lietuvybės puoselėtojas Prūsijoje.

Pteraitis Mikelis, XIX a. pabaigos ūkininkas iš Jėgeriškių, knygius, lietuvybės puoselėtojas Prūsijoje. 1891 sudaryto komiteto parašams rinkti ir peticijai paruošti dėl lietuvių kalbos draudimų panaikinimo Mažojoje Lietuvoje narys. Po peticija surinkti 19 537 parašai, tačiau draudimai nebuvo panaikinti.

Algirdas Antanas Gliožaitis