Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Pagalys

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Pagalỹs Mikelis 1898 III 10Laudžiuose (Šilutės aps.) ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo Savanorių armiją įstojo 1923 II 1. Buvo baigęs Liaudies mokyklą (mokėjo lietuių – gimtąją bei vokiečių kalbas), mokėsi statybininko ir staliaus amatų, 2 metus tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Gyveno su motina Lamsočiuose, Šilutės apskritis, dirbo statybininku. Demobilizuotas 1923 II 8, mažlietuviams tikintis palankaus Santarvės sprendimo.

Algirdas Antanas Gliožaitis