Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Panaras

XX a. lietuvių mokytojas.

Pãnaras Mikas(1910Šimkuose (Klaipėdos aps.) 1980 X 18Čikagoje (JAV), mokytojas. Apie 1933 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Klaipėdos Donelaičio pradinėje mokykloje; 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Palangą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Po karo išvyko į Čikagą. Buvo sąmoningas lietuvis.

Jurgis Reisgys