Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikalbūdė

dvaras ir kaimas Darkiemio apskrityje, Beiniūnų valsčiuje.

Mikalbūdė (vok. Mikalbude, Mickalbude, 1938 Mickelau, rus. Sučkovo), dvaras ir kaimas Darkiemio apskrityje, Beiniūnų valsčiuje, 12 km į pietvakarius nuo Darkiemio, 4 km į šiaurės vakarus nuo Mažųjų Beiniūnų, Beiniūnų girios šiauriniame pakraštyje. Dvaro sodyba įkurta kalvoje prie ežero (vėliau nusausinto ir paversto durpynu). XIX a. pradžioje Beiniūnų domeno kilmingajame palivarke buvo 59 gyventojai 3 sodybose. XIX a. viduryje kilmingajame Mikalbūdės dvare (kartu su Fritzendorfu ir Tannenrode) buvo 202 gyventojai 28 sodybose. Mikalbūdė valdė 2738 margus ir 27 rykštes žemės, laikė 40 arklių, 146 galvijus, 985 avis ir 75 kiaules. Vaikai lankė mokyklas Kovariuose ir Skirlaukiuose. XX a. pradžioje buvo vidudinio dvaro sodyba su dideliais ūkiniais pastatais, smulkios darbininkų sodybėlės greta. Rytuose tęsėsi Naujųjų Beiniūnų žemės. 1939 buvo 162 gyventojai. Sovietmečiu Mikalbūdė apnyko, 1994 dar buvo sodybų liekanos.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas