Mažosios Lietuvos
enciklopedija

miestiškiai

miesto ir kaimo gyventojai (ne žemdirbiai).

miestškiai. Taip Klaipėdos apskrityje vadino visus Klaipėdos miesto gyventojus bei kaime gyvenusius neūkininkavusius žmones: šolmistrus (mokytojus), kunigus, žandarus, dvarionis ir kitus.

Martin Tydecks