Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Miestalių pradinė mokykla

Miestaliuose nuo 1864 veikusi pradinė mokykla.

Miestãlių pradnė mokyklà, įsteigta 1864. Iki tol Miestalių vaikai mokėsi Barvų pradinėje mokykloje (iki jos – 3,5–4 km). Nauja mokykla erdvi, raudonų plytų. Joje įrengtos 3 klasės, nes be Miestalių ją lankė dar 4 gretimų sodžių – Berciškės, Bružų, Lapynų, Medelių – vaikai. Mokytojui gyventi skirti 2 patogūs butai. XIX–XX a. sandūroje mokyklą lankė 70–80 vaikų. Tarpukariu juos mokė Heinrichas Maskolius, Ernstas Kybrancas, Liselottė Kybrancienė. Dėstyta vokiečių kalba.

Albertas Juška