Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mielkiemis

bažnytkaimis, dvaras, valsčiaus centras Stalupėnų apskrityje.

Miẽlkiemis (vok. Mehlkehmen, 1938 Birkenmühle, rus. Kalinino), bažnytkaimis, dvaras, valsčiaus centras Stalupėnų apskrityje, Romintos girios šiauriniame pakraštyje, Pisos upės pakrantėse, 25 km į pietus nuo Stalupėnų, 9 km į vakarus nuo Vištyčio ežero, 9 km į rytus nuo Tolminkiemio. Mielkiemį supa aukštos kalvos: Dumblių kalnas (232 m aukščio), Lazdynkalnis (232 m), Pilies kalnas (204 m). Pietvakariuose tęsiasi Nasavos giria – Romintos girios dalis. 1539 minėtas Mylkeym, 1564 Milkiem, 1589 Melckemen, Möhllkeym ir Meelkiem. Tada rašyta: Mielkiemis tiek nutolęs nuo Pilupėnų kaip ir nuo Tolminkiemio, bet pageidautina, kad dėl vokiečio Lucas Walters Mielkiemis būtų priskirtas prie Tolminkiemio parapijos, nes joje nėra vokiečio, mokančio rašyti ir skaityti. Tad Tolminkiemyje anuomet nebuvo raštingų vokiečių, o Mielkiemyje tik vienas toks. XIX a. pradžioje bažnytkaimyje su vandens malūnu buvo 299 gyventojai 39 sodybose. XIX a. viduryje kulmiškių, laisvųjų kolonistų ir laisvųjų šatulininkų kaime buvo 685 gyventojai 161 sodyboje. Mielkiemis valdė 4424 margus ir 95 rykštes žemės, laikė 136 arklius, 280 galvijų, 662 avis, 152 kiaules. Veikė mokykla. Daug žmonių užsiėmė amatais ir įvairiais verslais. XIX a. pabaigoje kaimo vakariniu pakraščiu nutiestas geležinkelis Tolminkiemis–Žydkiemis su stotimi greta Mielkiemio. XX a. pradžioje buvo 900 gyventojų. Veikė viešbutis prie geležinkelio stoties, 4 užeigos namai su krautuvėmis, kepykla, taupomoji kasa, spirito bravoras, kirpykla, odos dirbinių krautuvė, javų ir miltų prekyba, malūnas, 2 kalvės. Dirbo gydytojas, vaistininkas Georg Augusthun (Augustūnas), bitininkas Mich. Adomat (Adomaitis), daržininkas, batsiuvys. Buvo 3 dvarininkai. XX a. pradžioje kelių kryžkelėje buvo tankiai apstatyta gyvenvietė, prie kurios pietinio šono glaudėsi vidutinio dvaro sodyba. Aplink dėstėsi keliolika viensėdžių. 5 vieškeliai vedė į apylinkės gyvenvietes. 1939 buvo 1076 gyventojai. Sovietmečiu Mielkiemis suniokotas. Nusiaubta bažnyčia, nugriauta daug senų pastatų, sunaikinti beveik visi apylinkės vienkiemiai. Vietovardis iš pavardės Mielis, Mielys ar iš liet. mielas (gipsas, kalkės, molis).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Mielkiemio gatvėje išlikęs puošnus mūrinis namas, 2002