Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mielaviškiai

kaimas ir dvaras Labguvos apskrityje, Papelkių valsčiuje.

Miẽlaviškiai (vok. Mehlawischken, 1938 Liebenort), kaimas ir dvaras Labguvos apskrityje, Papelkių valsčiuje, 32 km į rytus nuo Labguvos, 6 km į pietryčius nuo Mielaukių geležinkelio stoties, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Papelkių, prie Mielavos upelio. XVIII a. kaimas vieškelių sankryžoje vadintas Mehlaucken (kaip ir šiaurės vakaruose esanti gyvenvietė). XIX a. pradžioje ūkininkų kaime Mehlaucken (Mehlawischken) buvo 310 gyventojų 40 sodybų. XIX a. viduryje kaime ir pašto stotyje buvo 427 gyventojai 49 sodybose. Kalbėta lietuviškai ir vokiškai. Apie 1830 šiaurės vakariniu pakraščiu pravestas tarptautinis plentas Karaliaučius–Tilžė–Lauksargiai–Ryga, perkirtęs Mielaviškių žemes. XX a. pradžioje paplentėje buvo vidutinio dvaro sodyba su dideliais ūkiniais pastatais Mielavos kairiajame krante ir kelios darbininkų sodybėlės. Dvaras valdė 296 ha žemės (iš jų 244 ha daržų ir arimų, 15 ha pievų), laikė 49 arklius, 122 galvijus, 61 kiaulę. Prie plento ir vieškelio Papelkiai–Mielaukiai sankryžos buvo plentininko sodyba. Piečiau dvaro sodybos plentą kirto siaurasis geležinkelis Žargiliai–Mielaukiai–Jukeliai su Mielaviškių stotele. Kelios kaimo sodybos driekėsi pakelės juosta tarp plento ir Papelkių. Laukuose buvo vienkiemių, vėjo malūnas. 1905 buvo 212, o 1939 – 333 gyventojai. Sovietmečiu viskas sunaikinta.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas