Mažosios Lietuvos
enciklopedija

miegas

miega, vieta supilti bulvėms, sėtiniams, runkeliams ir kitoms daržovėms.

megas, miegà, vieta supilti bulvėms, sėtiniams, runkeliams ir kitoms daržovėms. Juos supildavo lauke, apdėdavo šiaudais ir apmesdavo žeme (dar kaupas). Paprūsėje miegu vadinta lentinė užtvara klėtyje bulvėms, daržovėms ar javams supilti. Dažnai tai būdavo didelė lentinė dėžė, pertverta pusiau (vienoje pusėje pilti grūdai, kitoje – miltai gyvuliams), uždengta pusvėrėmis atkeliamomis durelėmis. Sakydavo: Jau javai į miegas supilti.

Martin Tydecks

Angelė Vyšniauskaitė