Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mickai, 2

Lutkai, kaimas Pakalnės apskrityje, Šakūnų parapijoje.

Micka, 2, Lutka (vok. Mitzken, Mitzko Mandwill, Mitzkomantwill), kaimas Pakalnės apskrityje, Šakūnų parapijoje, prie Algos upės, 9 km į vakarus nuo Kaukėnų, 2 km į pietus nuo Spukų. Kaimas įsikūrė paupyje, drėgnuose ir užliejamuose plotuose. XIX a. pradžioje ūkininkų kaime buvo 49 gyventojai 8 sodybose. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime buvo 47 gyventojai 12 sodybų. Mickai valdė 505 margus ir 168 rykštes žemės, laikė 14 arklių, 46 galvijus, 11 avių, 30 kiaulių. Vaikai lankė mokyklas Vyžaičiuose ir Spukuose. Vėliau kaip atskira gyvenvietė nebeminėti. Kaimo sodybos priskirtos prie Vyžaičių. XX a. pradžioje Mickų sodybos driekėsi palei Algos upę, jas supo griovių tinklu nusausinti plotai. Sovietmečiu viskas sunaikinta.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas