Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Michael Pogorzelski

Michaelis Pogoželskis, XVIII a. kunigas, poetas.

Pogorzelski Michael (Michaelis Pogožèlskis) 1737 Lepachene, Geldapės apyl. 1798 Būdupėnuose, Luko aps.), kunigas, poetas. Nuo 1754 mokėsi Karaliaučiaus Senamiesčio gimnazijoje, Karaliaučiaus universitete (nuo 1761). Ragainėje mokytojavo ir dirbo vargonininku. Nuo 1771 dirbo rektoriumi Unguros apskrityje, Kutuose. Kallinowene kunigavo iki mirties. Mokėjo mozūrų, lietuvių, vokiečių ir lenkų kalbas, rašė eilėraščius. Pogorzelskis buvo tapęs daugelio istorijų herojumi kaip Rytprūsių originalas – savotiškas žmogus, dažnai minėtas įvairiuose kunigų pamoksluose.

MLFA