Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Michael Lange

XVIII a. knygininkas.

Lange Michael (Michaelis Langė), XVIII a. knygininkas. Christopho Langės sūnus. 1714 gavo valdžios privilegiją organizuoti knygų aukcionus Karaliaučiuje. Langės aukciono kataloge Catalogus einiger guter Bücher, die für bahr Geld verauctuioniret werden sollen Ao 1736. den 12. Martii bey Hrn. Michael Lange [Katalogas keleto gerų knygų, kurios už grynus pinigus bus parduodamos 1736 III 12 aukcione pas p. Michaelį Langę] užregistruota reta Volkmanno dialogų knyga gotiškomis raidėmis lotynų, vokiečių, lenkų ir lietuvių kalbomis.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga, V., 1996, p. 178, 184, 192.